OBSŁUGIWANE BRANŻE

OBSŁUGIWANE BRANŻE

ZASTOSOWANIE SFEROLIT®
WEDŁUG SEKTORÓW

Nanoizolacje jak i pozostałe produkty chemii specjalistycznej są o szerokiej gamie produktów (SFEROLIT®, THERMIX®). Dlatego bardzo ważne, aby zapoznać się szczegółowo w jakim sektorze można wykorzystać konkretny produkt, by spełnić standardy, normy w danym kraju jak i spełnić oczekiwania klientów.