PRZEMYSŁ PETROCHEMICZNY

termoizolacja

SFEROLIT®
sektor petrochemiczny

Nanoizolacja, cienkowarstwowa powłoka termoizolacyjna o konsystencji emulsji wodnej o szerokim zastosowaniu w sektorze petrochemicznym: rafinerie, offshore, platformy wiertnicze, zakłady chemiczne. Powłoka SFEROLIT® aplikowana w systemie z podkładem antykorozyjnym APM PRIMER o klasie antykorozyjności C5 , powłoką SFEROLIT® i wierzchnią warstwą epoksydy wodnej, zapewnia skuteczna ochronę nie tylko termiczną ale także ochrona przed kondensatem. System powłok ATENA NANO zapewnia bezpieczeństwo przed korozją, a wierzchnia warstwa chroni przed agresywną chemią zasadową i kwasową. Wodoodporna powłoka o wysokiej odporności na ścieranie i mycie pod cieśnieniem. Redukcja temperatur do 70%. Grubość aplikowanych powłok: od 0,5mm do 5mm DFT (suchej powłoki). Grubość powłok zależna jest od ilości aplikowanych warstw.

linie technologiczne

piece, kotły, zawory

rurociągi, kominy

obiekty przemysłowe

zbiorniki na paliwa

instalacje HVAC

Produkty dla sektora petrochemicznego

Rekomendowane typy SFEROLIT® uzależnione są od rodzaju powierzchni do aplikacji, warunków otaczających, klimatu, stężenia oparów i przede wszystkim temperatur eksploatacji.

temperatury eksploatacji
-50⁰C +150⁰C

temperatury eksploatacji
-40⁰C +250/300⁰C

temperatury eksploatacji
-40⁰C +450⁰C

temperatury eksploatacji
-40⁰C +600⁰C