SEKTOR ENERGETYCZNY

termoizolacja

SFEROLIT®
sektor energetyczny

Nanoizolacja, cienkowarstwowa powłoka termoizolacyjna o konsystencji emulsji wodnej o szerokim zastosowaniu w sektorze energetycznym: elektrownie, elektrociepłownie, elektrownie jądrowe, ciepłownie, spalarnie śmieci. Powłoka SFEROLIT® aplikowana w systemie z podkładem antykorozyjnym APM PRIMER o klasie antykorozyjności C5 , powłoką SFEROLIT® i wierzchnią warstwą epoksydy wodnej, zapewnia skuteczna ochronę nie tylko termiczną ale także ochrona przed kondensatem. System powłok ATENA NANO zapewnia bezpieczeństwo przed korozją, a wierzchnia warstwa chroni przed agresywną chemią zasadową i kwasową. Wodoodporna powłoka o wysokiej odporności na ścieranie i mycie pod cieśnieniem. Redukcja temperatur do 70%. Grubość aplikowanych powłok: od 0,5mm do 5mm DFT (suchej powłoki). Grubość powłok zależna jest od ilości aplikowanych warstw.

linie technologiczne

piece, kotły, zawory

rurociągi, kominy

obiekty przemysłowe

zbiorniki na paliwa

instalacje HVAC

Produkty dla sektora energetycznego

Rekomendowane typy SFEROLIT® uzależnione są od rodzaju powierzchni do aplikacji, warunków otaczających, klimatu, stężenia oparów i przede wszystkim temperatur eksploatacji.

temperatury eksploatacji
-50⁰C +150⁰C

 

temperatury eksploatacji
-40⁰C +250/300⁰C

 

temperatury eksploatacji
-40⁰C +450⁰C

 

temperatury eksploatacji
-40⁰C +600⁰C

 

Rekomendacja

Elektrownia Atomowa - Ukraina

Ministerstwo Klimatu i Ochrony Środowiska, Departament Energii Jądrowej przygotowali katalog pt. „Polski przemysł dla energetyki jądrowej”. To już trzecia edycja dokumentu identyfikującego przedsiębiorstwa posiadające kompetencje i doświadczenie w obszarze energetyki jądrowej. Dokument został przygotowany na podstawie kompleksowej analizy polskiego przemysłu przeprowadzonej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska  w ścisłej współpracy z lokalnym przemysłem. Firma ATENA również została wpisana do niniejszego katalogu i dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa (str.39).

Ministerstwo Klimatu, Departament Energii Jądrowej opisuje na rządowym portalu GOV.PL naszą referencyjną inwestycję – termomodernizacja wykonana w miejscowości Prypeć, Elektrownia Jądrowa w Czarnobylu na Ukrainie. Technologia SFEROLIT przeszła najbardziej restrykcyjne testy i analizy przed realizacją inwestycji przez konsorcjum na czele której była korporacja francuska VICI CONSTRUCTION.