TRANSPORT KOLEJOWY

termoizolacja

SFEROLIT®
transport kolejowy

Nanoizolacja, cienkowarstwowa powłoka termoizolacyjna o konsystencji emulsji wodnej o szerokim zastosowaniu w sektorze kolejowym: transport pasażerski i towarowy. Powłoka SFEROLIT® aplikowana w systemie z podkładem antykorozyjnym APM PRIMER o klasie antykorozyjności C5 , powłoką SFEROLIT® i wierzchnią warstwą epoksydy wodnej, zapewnia skuteczna ochronę nie tylko termiczną ale także ochrona przed kondensatem. System powłok ATENA NANO zapewnia bezpieczeństwo przed korozją, a wierzchnia warstwa chroni przed agresywną chemią zasadową i kwasową. Wodoodporna powłoka o wysokiej odporności na ścieranie i mycie pod cieśnieniem. Redukcja temperatur do 70%. Grubość aplikowanych powłok: od 0,5mm do 5mm DFT (suchej powłoki). Grubość powłok zależna jest od ilości aplikowanych warstw.

wagony pasażerskie

kontenery kolejowe

wagony towarowe

cysterny kolejowe

lokomotywy

tramwaje

Produkty dla sektora kolejowego

Rekomendowane typy SFEROLIT® uzależnione są od rodzaju powierzchni do aplikacji, warunków otaczających, klimatu, stężenia oparów i przede wszystkim temperatur eksploatacji.

temperatury eksploatacji
-50⁰C +150⁰C

temperatury eksploatacji
-40⁰C +120⁰C

temperatury eksploatacji
-40⁰C +250/300⁰C

temperatury eksploatacji
-40⁰C +450⁰C

temperatury eksploatacji
-40⁰C +600⁰C

Rekomendacja

Transport kolejowy - Polska

Zrealizowany projekt, to towarowe wagony kolejowe do transportu spożywczych produktów sypkich. Głównym celem było wyeliminowanie kondensatu wewnątrz wagonów. Aplikowano 3mm mokrej warstwy SFEROLIT®, a na wyschniętą powłokę aplikowano warstwę epoksydy w kolorze RAL wymaganego przez klienta. Wagony posiadają trwałą i stabilną powłokę termoizolacyjną, odporną mechanicznie oraz odporną na rozpuszczalniki, kwasy, zasady.

Zrealizowany projekt, to cysterny kolejowe. Głównym celem było wyeliminowanie kondensatu wewnątrz cystern i zwiększenie bezpieczeństwa. Aplikowano 3mm mokrej warstwy SFEROLIT®. Wagony posiadają trwałą i stabilną powłokę termoizolacyjną, odporną mechanicznie.